Myron Advisering

Preventiemedewerker Afdrukken

Sinds 1 juli 2005 is in de Arbo-wet opgenomen dat er binnen elk bedrijf een preventiemedewerker aanwezig moet zijn. Deze preventiemedewerker is betrokken bij de organisatie van de deskundige ondersteuning van de Arbo-zorg en helpt de werkgever bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid, welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij moet kennis hebben van de arbo-risico’s binnen het bedrijf.
In bedrijven met 15 medewerkers of minder mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen.

Wanneer dient de Preventiemedewerker een opleiding te volgen?

Op dit moment kunt u links en rechts terecht voor de cursus Preventiemedewerker. In veel gevallen is het echter helemaal niet nodig om deze cursus te volgen. In de wet staat dat de noodzaak tot het volgen van deze training afhankelijk is van de kennis met betrekking tot arbo-risico's van de functionaris die de functie van preventiemedewerker gaat vervullen. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten.

Myron Advisering biedt u daarom de mogelijkheid om voor een relatief laag bedrag (€ 150,00) een beoordeling te maken van de noodzakelijke (Arbo)kennis binnen uw bedrijf. Wij doen dat aan de hand van uw bestaande RI&E. Op basis van de uitkomsten van deze quick-scan geven wij aan of het wel dan niet noodzakelijk is om een workshop Preventiemedewerker te volgen.

Indien blijkt dat het volgen van een cursus een noodzaak is en u laat deze door ons verzorgen, dan verrekenen wij de kosten van de quick-scan met het cursusgeld.

Klik hier voor meer informatie over de cursus Preventiemedewerker.

Myron Advisering werkt voor het verzorgen van van cursussen en trainingen samen gerenommeerde partijen, zoals bijvoorbeeld de Regionale Opleiding Centra (ROC) in Nederland. Hierdoor hebben wij de beschikking over een fijnmazig landelijk netwerk van cursuslocaties. Alle trainingen worden verzorgd door ervaren en deskundige trainers die beschikken over de laatste lesmiddelen.

Voor meer informatie over de cursusplaatsen bij u in de buurt? Kijk in het Cursusoverzicht of vraag het ons via dit formulier.

 

 

Contact

Myron Advisering

William Boothstraat 2

8861 TL HARLINGEN

www.myron.eu

T. +31 517 43 44 72
F. +31 517 43 44 74

info@myron.eu