Myron Advisering

Milieumanagement Afdrukken

Myron Advisering assisteert bedrijven bij het opzetten, implementeren en certificeren van milieumanagementsystemen. Wij beschikken hiervoor over een uitgebreide expertise op het gebied van milieuzorg.
Samen met u stellen wij een projectplan op aan de hand waarvan u concreet aan de slag kunt. Een belangrijk onderdeel dat u als eerste moet aanpakken is het uitvoeren van een milieu-inventarisatie. Met behulp hiervan maakt u inzichtelijk welke milieuaspecten voor uw bedrijf belangrijk zijn en welke beheer- en verbeteringmogelijkheden er voor deze aspecten zijn.

Belangrijke elementen bij het uitvoeren van de milieu-inventarisatie is het (per proces) onderzoeken van:

 

  • eisen van wet- en regelgeving
  • identificatie van milieuaspecten
  • status van milieuzorg
  • evaluatie van klachten en incidenten
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 

Aan de hand hiervan kunt u, eventueel samen met ons, gaan werken aan de beheersing van bovenstaande onderwerpen, hetgeen wordt uitgewerkt in handboeken, procedures, instructies en formulieren.

Wilt u meer weten over onze aanpak of onze tarieven?
Vraag het ons via dit formulier.

 

Contact

Myron Advisering

William Boothstraat 2

8861 TL HARLINGEN

www.myron.eu

T. +31 517 43 44 72
F. +31 517 43 44 74

info@myron.eu