Myron Advisering

Mediation Afdrukken

Daar waar mensen samenwerken zijn conflicten niet te vermijden. Conflicten kunnen soms verhelderend werken, maar kunnen ook escaleren en daardoor ernstige gevolgen hebben.

In plaats van het conflict uit te vechten via advocaten bij de rechtbank wordt tegenwoordig steeds vaker geprobeerd om via mediation tot een oplossing te komen.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die mensen in staat stelt zelf hun conflict op te lossen, met ondersteuning van een deskundige mediator.

De voordelen van mediation zijn:

  • Snelle oplossing en daardoor kostenbesparend;
  • Partijen houden zelf de touwtjes in handen;
  • Voorkoming van een verdere escalatie van het conflict;
  • Ruimte voor creatieve oplossingen;
  • Geen onnodige beschadiging van partijen;
  • Gezamenlijke oplossing = win-win resultaat.

De mediator zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden en neemt de procedurele en procesmatige kant op zich. Daarbij neemt de mediator geen beslissingen en geeft geen inhoudelijke adviezen, maar helpt de partijen zicht te krijgen op de situatie en op mogelijke oplossingen.
Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid vormen de basis van de gesprekken. De mediator kent de gesprekstechnieken die het voor de partijen gemakkelijker maakt het conflict te bespreken en bruggen te slaan. Onder zijn of haar begeleiding, zoeken partijen samen actief naar de meest bevredigende oplossing van het conflict.

Mediation is toepasbaar bij vrijwel alle soorten van conflicten of geschillen. Bij mediaton richt Myron Advisering zich zowel op zakelijke als persoonlijke conflicten binnen organisaties.

De mediation begint altijd met een schriftelijke overeenkomst. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst krijgen partijen van de mediator een concept overeenkomst toegestuurd. Tijdens de eerste bijeenkomst leggen de partijen samen met de mediator in deze overeenkomst de afspraken vast over de manier van werken. Vervolgens wordt gestart met bemiddelen: de mediator stelt vragen (geeft geen advies) teneinde onderliggende belangen, verwijten, oud zeer, gemeenschappelijke belangen en oplossingsmogelijkheden in beeld te brengen. Vervolgens kan er worden gebrainstormd over mogelijke oplossingen. De partijen creëren zelf, in onderling overleg, de oplossing. Van alle bijeenkomsten wordt door de mediator, ten behoeve van de voortgang, een kort verslag gemaakt. Als uiteindelijk voor alle partijen de meest bevredigende oplossing gevonden wordt en alle voors en tegens zijn afgewogen, kan de oplossing worden vastgelegd in een bindende vaststellingsovereenkomst. Daarmee is de mediation ten einde.

Wilt u meer weten over onze aanpak of onze tarieven?
Vraag het ons via dit formulier.

 

 

Contact

Myron Advisering

William Boothstraat 2

8861 TL HARLINGEN

www.myron.eu

T. +31 517 43 44 72
F. +31 517 43 44 74

info@myron.eu