Myron Advisering

Kwaliteitsmanagement Afdrukken

U als ondernemer wordt geconfronteerd met de (vele) eisen die een opdrachtgever van u verlangt. Hoe gaat u hieraan invulling geven? Om uw opdrachtgever zekerheid te geven over de wijze waarop een opdracht tot stand komt, geproduceerd en afgeleverd (eventueel met service) wordt kan d.m.v. een kwaliteitmanagementsysteem aantoonbaar worden gemaakt.

Vanaf de totstandkoming tot en met de aflevering en service wordt in een kwaliteitsmanagementsysteem vastgelegd op welke wijze u de toezeggingen aan uw klant ook daadwerkelijk nakomt.

De heersende opinie is dat het opzetten en instandhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem tijdrovend is en bureaucratie in de hand werkt. Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. U moet omschrijven en vastleggen wat voor u en uw klant belangrijk is (voor de uiteindelijke totstandkoming van een product of dienst).
Wat u doet in een kwaliteitsmanagementsysteem, is borgen dat bepaalde processen volgens vaste afspraken en stappen verlopen. Hiervoor moet u vastleggen wie op welke momenten, (aan de hand van een aantal voorwaarden) beslissingsbevoegd is om een vervolgstap vrij te geven. Zelfs als u geen kwaliteitsmanagementsysteem heeft, zullen dit soort afspraken ook nu onderling afgesproken zijn.

Om het kwaliteitsmanagementsysteem vorm te geven beginnen wij er dan ook mee om middels een doorlichting inzicht te verwerven in: bedrijfsdoelen, belangrijke (kritische) processen en de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Samen met u stellen wij een stappenplan vast waarin vastligt op welke wijze het managementsysteem ingevuld moet worden c.q. waar mogelijkheden tot verbetering liggen.
Aan de hand van het stappenplan werken wij samen met u (en uw personeelsleden) aan een systeem dat geschikt is voor certificatie. Belangrijker echter is dat het managementsysteem u ondersteunt bij het verder optimaliseren van uw organisatie door antwoorden te bieden op vragen als: lever ik wat ik overeengekomen ben? Binnen het tijdsbestek? Hebben wij iets verdient aan die order? (Veel uitval/afval/garantie gehad?) Is de klant tevreden met het geleverde en de wijze waarop wij de order hebben afgehandeld?

Veel aandacht besteden wij aan de wijze waarop uw organisatie het systeem zelf in stand kan houden en verbeteren. Hiertoe kunnen wij u speciale opleidingen en trainingen bieden; hulpmiddelen om uw kwaliteitsmanagementsysteem in de toekomst eenvoudig en adequaat mee te laten groeien met uw bedrijf.

Meer weten over de wijze waarop wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten, actualiseren of integreren van uw kwaliteitsmanagementsysteem met andere managementsysteem?
Vraag het ons vrijblijvend via dit formulier.

 

Contact

Myron Advisering

William Boothstraat 2

8861 TL HARLINGEN

www.myron.eu

T. +31 517 43 44 72
F. +31 517 43 44 74

info@myron.eu