Myron Advisering

Interim management Afdrukken

Interim management kan het beste omschreven worden als een snelle en praktische aanpak van zakelijke problemen door ervaren managers die voor een periode van 3 tot 9 maanden worden ingehuurd. Tijdelijke externe specialisten ontwikkelen organisaties naar doelen en helpen u bij het aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Specialisten die projecten, afdelingen en mensen kunnen managen, maar die ook kunnen coachen, adviseren en trainen. Interim managers die concrete oplossingen aandragen en implementeren, en die managementtaken uitvoeren.

Door een interim manager aan te stellen heeft uw organisatie de mogelijkheid om, op korte termijn, de beschikking te krijgen over een ervaren (project)manager of adviseur. Iemand die zich in korte tijd de problemen binnen de organisatie eigen maakt en kan handelen als een mentor naar uw management team. Zo wordt voorzien in praktische ondersteuning.

De groeiende vraag naar interim managers wordt veroorzaakt door de behoefte bij organisaties aan extra, ervaren en praktische ondersteuning in tijden met grote veranderingen. Sommige organisaties trekken een interim manager aan wanneer er van een fusie sprake is, of de verkoop van een bedrijfsactiviteit. Interim managers worden vaak ingehuurd wanneer zakelijk kritische projecten aan de orde zijn of er een grote verandering plaats moet vinden. Sommige ondernemingen hebben de behoefte aan extra kennis bij het opzetten van een strategie of stellen tijdelijk extra managementcapaciteit aan terwijl er zich een crisis afspeelt. Maar ook het invullen van een vacante vacature door ziekte of onverwacht vertrek van een medewerker kan een reden zijn.

Wilt u meer weten over onze aanpak of onze tarieven?
Vraag het ons via dit formulier.

 

 

Contact

Myron Advisering

William Boothstraat 2

8861 TL HARLINGEN

www.myron.eu

T. +31 517 43 44 72
F. +31 517 43 44 74

info@myron.eu