Myron Advisering

Bedrijfsnoodplannen Afdrukken

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat de medewerkers hiervan geen nadelige invloeden ondervinden. Hiervoor dient de u als werkgever doeltreffende maatregelen te nemen om het mogelijk te maken dat de werknemer, indien nodig, zich snel in veiligheid kan stellen of andere passende maatregelen kan nemen om schade aan de gezondheid zoveel mogelijk te beperken.

In een bedrijfsnoodplan staat omschreven hoe te handelen indien er zich een calamiteit voordoet. Het calamiteitenplan en het ontruimingsplan die deel uitmaken van het bedrijfsnoodplan dienen werkbaar en up-to-date zijn en moeten voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Hierbij moet u denken aan gemeentelijke bouwverordeningen en eventuele gebruiksvergunningen.

Myron Advisering ondersteunt bij het maken en implementeren van calamiteiten- en bedrijfsnoodplannen. Wij nemen u al het werk uit handen. Alle documenten en tekeningen worden door ons opgesteld. Hierbij nemen wij altijd de NTA 8112 richtlijn als uitgangspunt. Dit is de richtlijn die ook door brandweer en andere hulpdiensten wordt gehanteerd.

Eventueel doen wij ook het overleg met externe partijen voor het verkrijgen van een gebruikersvergunning.

Door onze ervaring kunnen wij op een simpele maar doeltreffende manier het bedrijfsnoodplan voor uw bedrijf opzetten, inclusief het ontruimingsplan, de ontruimingstekeningen en een aanvalsplan voor politie en brandweer.

Door onze pragmatische aanpak kunt u vaak honderden euro's besparen op het laten maken van een bedrijfsnoodplan.

Daarnaast is het verplicht om voldoende medewerkers in dienst te hebben die in het bezit zijn van het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV).

Wilt u meer weten over onze aanpak of onze tarieven?
Vraag het ons vrijblijvend via dit formulier.

 

Contact

Myron Advisering

William Boothstraat 2

8861 TL HARLINGEN

www.myron.eu

T. +31 517 43 44 72
F. +31 517 43 44 74

info@myron.eu