Myron Advisering

Basisveiligheid VCA Afdrukken

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor medewerkers op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

Leerdoel:
De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat "Basisveiligheid VCA".

Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

Inhoud:
Aan de hand van het cursusboek en praktijkvoorbeelden worden in de cursus de volgende onderwerpen behandeld:

  • Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
  • Risico's, gevaren en preventie;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
  • Werken in besloten ruimten;
  • Veilig gebruik gereedschappen;
  • Elektrische veiligheid;
  • Hijsen en tillen;
  • Werken op hoogte;
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.


Daarnaast wordt tijdens de cursus aandacht besteedt aan het maken van examenvragen en zal er een proefexamen worden afgenomen.

Les- en leermiddelen:
De cursusboeken zijn bij de cursusprijs inbegrepen en mag u naar afloop van de cursus mee naar huis nemen als naslagwerk.

Examinering/ certificering:
Certificaat Basisveiligheid VCA, na goed afleggen examen, landelijk erkend en 10 jaar geldig.

Opleidingsduur:
2 dagen

Aantal deelnemers:
Minimaal 10 personen
Maximaal 15 personen

Kosten:
Voor de open inschrijving zijn de kosten van de cursus € 345,00 excl. BTW.
Voor een "in-compagnie" training informeren u graag verder over de mogelijkheden en de prijzen.

Myron Advisering werkt voor het verzorgen van van cursussen en trainingen samen gerenommeerde partijen, zoals bijvoorbeeld de Regionale Opleiding Centra (ROC) in Nederland. Hierdoor hebben wij de beschikking over een fijnmazig landelijk netwerk van cursuslocaties. Alle trainingen worden verzorgd door ervaren en deskundige trainers die beschikken over de laatste lesmiddelen.

Voor meer informatie over de cursusplaatsen bij u in de buurt? Kijk in het Cursusoverzicht. Een inschrijfformulier kunt u hier downloaden.
Algemene Studiebepalingen

 

Contact

Myron Advisering

William Boothstraat 2

8861 TL HARLINGEN

www.myron.eu

T. +31 517 43 44 72
F. +31 517 43 44 74

info@myron.eu