Myron Advisering

Basiscursus BHV Afdrukken

Doelgroep:
De opleiding is bestemd voor iedereen die in een school, bedrijf of instelling gaat functioneren als bedrijfshulpverlener.

Toelating:
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig.
Voor de module Eerste Hulp kunt u een vrijstelling krijgen wanneer u in bezit bent van een geldig EHBO-diploma dat is afgegeven door het Oranje Kruis, in combinatie met een geldige aantekening Reanimatie.

Doelstelling:
Na de module Eerste Hulp en de module Brandbestrijding, Communicatie & Ontruiming wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij over de volgende vaardigheden beschikt:

Taakgebied: Eerste Hulp
De deelnemer:

 • is op de hoogte van de algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
 • kan de ABC benadering toepassen;
 • kan eerste hulp verlenen bij:
  - ernstig uitwendig bloedverlies;
  - shock;
  - uitwendige wonden;
  - brandwonden;
  - botbreuken;
  - oogletsel.

Taakgebied: Brandbestrijding
De deelnemer:

 • kan een beginnende brand beperken en bestrijden;
 • (her)kent de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelingen en voorzieningen
 • kent de ontwikkeling van een brand;
 • kan veiligheidsvoorzieningen gebruiken;
 • kan de branddriehoek toepassen;
 • kent zijn afgebakende rol binnen het taakgebied “Brandbestrijding”.


Taakgebied: Communicatie
De deelnemer:

 • kan op de juiste wijze een ongeval of brand melden;
 • kan hulpverleningsdiensten van relevante informatie voorzien;
 • kan communicatiemiddelen hanteren;
 • kan bedrijfsintern communiceren;
 • weet wat relevante informatie is voor andere diensten;
 • kent zijn afgebakende rol binnen het taakgebied “Communicatie”.

Taakgebied: Ontruiming
De deelnemer:

 • kan een ontruiming begeleiden;
 • kent het ontruimingsplan en het doel hiervan;
 • kent de toepassingsmogelijkheden en vluchtmiddelen;
 • kan gebruik maken van veiligheidsmiddelen;
 • kent de vluchtroute en het gebruik ervan;
 • kent zijn afgebakende rol binnen het taakgebied “Ontruiming”.

 

Les- en leermiddelen:
Het boek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.

Examinering/ certificering:
Aan het eind van de opleiding wordt een schriftelijk examen en een praktijkexamen afgenomen. Bij voldoende resultaat krijgen de deelnemers de certificaten Eerste Hulp en Brandbestrijding, Communicatie & Ontruiming.

Opleidingsduur:
1 dag

Aantal deelnemers:
Minimaal 10 personen
Maximaal 15 personen

Kosten:
Voor de open inschrijving zijn de kosten van de cursus € 270,00 excl. BTW.
Voor een "in-compagnie" training informeren u graag verder over de mogelijkheden en de prijzen.

Voor meer informatie over de cursusplaatsen bij u in de buurt? Kijk in het Cursusoverzicht. Een inschrijfformulier kunt u hier downloaden.
Algemene Studiebepalingen

 

Contact

Myron Advisering

William Boothstraat 2

8861 TL HARLINGEN

www.myron.eu

T. +31 517 43 44 72
F. +31 517 43 44 74

info@myron.eu